Lapsi- ja perheasiainneuvosto, kokous 4.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen.

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Ninni Vanhanen ja Eeva-Mari Vehkanen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ninni Vanhanen ja Satu Lintunen.