Lapsi- ja perheasiainneuvosto, kokous 17.4.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Lukutaidon kehittäminen kansallisesti ja Tuusulassa

TUUDno-2024-777

Valmistelija

  • Minna Mielonen, vapaaehtoistyön koordinaattori, minna.mielonen@tuusula.fi

Perustelut

Opetushallituksessa toimivan Lukutaito-ohjelman tavoitteena on toimia kansallisen ja paikallisen lukutaitotyön vahvistajana, toimijoiden välisen yhteistyön ja dialogin mahdollistajana sekä valtakunnallisen lukutaitotyön kokonaisuuden koordinaattorina. Lukutaito-ohjelmaan liittyy Kansallinen lukutaitostrategia, jolla on kolme suuntaviivaa:

  1. Luodaan ja vahvistetaan lukutaitotyön rakenteita
  2. Vahvistetaan monilukutaito-osaamista ja
  3. Innostetaan lukemaan ja monipuolistetaan lukutaitoa.


Kansallisessa lukutaitostrategiassa lukutaitoa käsitellään monilukutaidon käsitteen avulla. Tekstien lukeminen ja tuottaminen edellyttää monilukutaitoa eli taitoa lukea, ymmärtää ja tulkita sekä kirjoittaa ja tuottaa monimuotoisia tekstejä erilaisissa ympäristöissä ja erilaisin välinein.

Kehittämispäällikkö Katja Elo selostaa kansallisen lukutaito-ohjelman toteutusta Tuusulassa.

Kirjastonhoitaja Paula Karojärvi kertoo Tuusulan kirjaston palveluista lukutaidon kehittämisessä.

Ehdotus

Lapsi- ja perheasiainneuvosto

  • merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Kehittämispäällikkö Elo poistui klo 19.05 asian käsittelyn aikana. 
Kirjastonhoitaja Karojärvi poistui kokouksesta klo 19.30 asian käsittelyn jälkeen.