Lapsi- ja perheasiainneuvosto, kokous 1.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Tulevan toimintakauden vuosikello

TUUDno-2024-152

Perustelut

Lapsi- ja perheasiainneuvosto on syksyllä 2023 laatinut toimintasuunnitelman toimikaudeksi 2023–2025. Neuvoston toimintasuunnitelman mukaisesti neuvosto kiinnittää toimikaudella 2023–2025 erityisesti huomiota: 

 • lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen 
 • lasten ja nuorten toimintaympäristöjen turvallisuuteen ja terveellisyyteen 
 • lapsiperheiden hyvinvointiin 
 • vanhempainyhdistysten välisen yhteistyön edistämisen ja yhteisen keskustelualustan kehittämisen 
 • liikunnalliseen elämäntapaan kannustamisen. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Minna Mielonen, vapaaehtoistyön koordinaattori, minna.mielonen@tuusula.fi

Lapsi- ja perheasiainneuvosto päättää 

 • sopia kokouksessa vuoden 2024 käyntikohteista, puheenvuoroista ja alustusten aiheista, sekä mahdollisista kampusvierailuista ja niiden aikatauluista. 

Päätös

Lapsi- ja perheasiainneuvosto päätti

 • pitää yhden kevään kokouksista Jokelan koulukeskuksessa 7.3. Neuvosto pyytää koulun rehtorilta ja paikalliselta nuoriso-ohjaajalta puheenvuoroa tilaisuuteen. 
 • siirtää 18.4. kokoukseen uuteen päivämäärään: 17.4. Huhtikuun kokous pidetään Hyrylässä kirjastolla. Neuvosto pyytää kirjastolta ja sivistystoimelta lisätietoa kansallisesta lukutaito-ohjelmasta ja lukutaidon kehittämisestä Tuusulassa. Teemaksi otetaan vanhempainyhdistysten yhteistyön kehittäminen, paikalle pyydetään sivistystoimea.
 • ruokailla kevätkokouksen 16.5. yhteydessä Kellokoskella, sillä jouluruokailu jäi välistä vuodelta 2023. Ruokailua tiedustellaan Kinuskillasta. Neuvosto pyytää tilaisuuteen puheenvuoroa Kellokosken koululta kouluvalmentajalta ja paikalliselta etsivältä nuorisotyöltä. 
 • saada syksyllä 2024 tietoa enemmän Kultsusta, Tuusulan kulttuurikasvatussuunnitelmasta.
 • vierailla syksyllä 2024 Tuusulanjärven kampuksella.