Lapsi- ja perheasiainneuvosto, kokous 1.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Minna Mielonen, vapaaehtoistyön koordinaattori, minna.mielonen@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Hanna Vesimäki ja Miia Nieminen. 

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi

Hanna Vesimäki ja Johanna Karvonen