Lapsi- ja perheasiainneuvosto, kokous 1.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Lapsi- ja perheasiainneuvosto 2023-2025, sihteerin valinta

TUUDno-2023-1955

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annukka Luoderanta, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, annukka.luoderanta@tuusula.fi

Perustelut

Lapsi- ja perheasiainneuvoston toimintasäännön mukaan lapsi- ja perheiasianneuvoston sihteerinä toimii Tuusulan kunnan asiantuntija.

Ehdotus

Esittelijä

Annukka Luoderanta, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, annukka.luoderanta@tuusula.fi

 

Lapsi- ja perheasiainneuvosto päättää

  • todeta, että neuvoston sihteerinä toimii osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori Annukka Luoderanta.

Päätös

Lapsi- ja perheasiainneuvosto päätti

  • todeta, että neuvoston sihteerinä toimii osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori Annukka Luoderanta.

Valmistelija

Annukka Luoderanta, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, annukka.luoderanta@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan lapsi- ja perheasiainneuvoston toimintasäännön mukaan lapsi- ja perheasiainneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ehdotus

Esittelijä

Annukka Luoderanta, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, annukka.luoderanta@tuusula.fi

Lapsi- ja perheasiainneuvosto päättää 

  • valita keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Lapsi- ja perheasiainneuvosto päätti 

  • valita neuvoston puheenjohtajaksi Ulla Siimeksen ja varapuheenjohtajaksi Anne Miettisen.

Valmistelija

Annukka Luoderanta, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, annukka.luoderanta@tuusula.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen alueellinen lapsi- ja perhepalvelujen (LAPE) ryhmä kokoaa alueellisesti laajan asiantuntijajoukon hyvinvointialueen, kuntien sivistys- ja hyvinvointijohdon, järjestöjen ja seurakuntien edustajia ja muita toimijoita rakentamaan yhteistä ymmärrystä alueellisesta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä palveluista ja niiden merkityksestä.

LAPE-ryhmä valmistelee ja yhteensovittaa hyvinvointialueen ja kuntien yhdyspintaan liittyviä asioita. Ryhmän ohjaavina periaatteina ovat lapsen ja nuoren oikeudet, tiedolla johtaminen ja painopisteen muutos korjaavasta työstä ennaltaehkäisyyn. Ryhmä seuraa ja arvioi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilaa ja palvelukysyntää sekä varmistaa riittävät voimavarat ja muut toimintaedellytykset palvelujen järjestämiseksi. Alueellinen LAPE-ryhmä käsittelee ja hyväksyy osaltaan keskeiset asiakirjat, seuraa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman etenemistä, ennakoi ja tekee uusia tietoon perustuvia esityksiä toimenpiteiksi.

Tuusulan lapsi- ja perheasiainneuvosto on kokouksessaan 6.4.2022 valinnut Ulla Siimeksen varsinaiseksi edustajaksi ja Noora Alleniuksen varaedustajaksi hyvinvointialueen LAPE-ryhmään.​ Noora Alleniuksen jäätyä pois lapsi- ja perheasiainneuvostosta neuvostoa pyydetään nimeämään uusi edustaja LAPE-ryhmään.

Ehdotus

Esittelijä

Annukka Luoderanta, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, annukka.luoderanta@tuusula.fi

Lapsi- ja perheasiainneuvosto päättää

  • valita keskuudestaan varaedustajan hyvinvointialueen lape-ryhmään. 

Päätös

Lapsi- ja perheasiainneuvosto päätti

  • valita Johanna Karvosen neuvoston edustajaksi ja Ulla Siimeksen varaedustajaksi hyvinvointialueen LAPE-ryhmään.

Valmistelija

  • Minna Mielonen, vapaaehtoistyön koordinaattori, minna.mielonen@tuusula.fi

Perustelut

Lapsi- ja perheasiainneuvoston toimintasäännön mukaan lapsi- ja perheasiainneuvoston sihteerinä toimii Tuusulan kunnan asiantuntija.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Lapsi- ja perheasiainneuvosto päättää

  • todeta, että neuvoston sihteerinä toimii vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Minna Mielonen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.