Lapsi- ja perheasiainneuvosto, kokous 1.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 ARA:n ohjausryhmä, lapsi- ja perheasiainneuvoston edustajan valinta

TUUDno-2024-150

Valmistelija

  • Minna Mielonen, vapaaehtoistyön koordinaattori, minna.mielonen@tuusula.fi
  • Elina Kolehmainen, asumisneuvoja, elina.kolehmainen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunta on saanut Asumisen kehittämis- ja rahoituskeskukselta (ARA) asumisneuvonnan avustusta vuodelle 2024 asumisneuvontaan. Maksutonta asumisneuvontaa on tarjolla nyt kaikille tuusulalaisille iästä ja asumismuodosta riippumatta. Asumisneuvonnan pääpainona on tukea ennakkoon ohjauksella ja neuvonnalla eri elämäntilanteissa olevien kuntalaisten asumista sekä lisätä tietoa asumisesta ja olemassa olevista tuen mahdollisuuksista asumiseen liittyen. 

ARA on määritellyt, että asumisneuvonnan avustusta saavat kokoavat asumisneuvonnan ohjausryhmän. Ohjausryhmässä on eri tahojen edustajia ja mukaan tarvittaisiin edustaja lapsi- ja perheasianneuvostosta. 

Kokouksia järjestetään kaksi kertaa keväällä ja kaksi kertaa syksyllä Teamsin kautta iltapäivisin. Osallistujalta toivotaan näkemyksiä, näkökulmia ja kommentointia kokouksessa käsiteltäviin asumisneuvontaa koskeviin asioihin. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Minna Mielonen, vapaaehtoistyön koordinaattori, minna.mielonen@tuusula.fi

Lapsi- ja perheasiainneuvosto päättää 

  • nimetä edustajansa asumisneuvonnan ohjausryhmään. 

Päätös

Lapsi- ja perheasiainneuvosto päätti

  • nimetä edustajaksi Johanna Karvosen asumisneuvonnan ohjausryhmään. 

Tiedoksi

nimetty, ARA