Kuntakehityslautakunta, kokous 8.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaavoituspäällikkö
hankintapäätös:
§ 19 Tuusulan osallistva metsäsuunnittelu, 17.06.2021
§ 20 Joenrannan asemakaavan hulevesisuunnitelma ja vesihuoltosuunnittelu, 20.08.2021

Kuntakehitysjohtaja
muu päätös:
§ 68 rakentamattoman kiinteistön takaisinosto ja sopimussakon perimättä jättäminen, Stenbacka, Etelä-Tuusula, 20.08.2021
§ 69 kiinteistön takaisinosto ja sopimussakon perimättä jättäminen, Peltokaari, Jokela, 20.08.2021
§ 71 rakentamattoman kiinteistön takaisin osto ja sopimussakon perimättä jättäminen, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 23.08.2021
§ 72 BT Finlandia Oy, rakentamisvelvoiteajan jatkaminen 20.11.2022 asti, Rajalinnan työpaikka-alue, 24.08.2021
§ 73 ETS-Asennus Oy, rakentamisvelvoiteajan jatkaminen 16.8.2022 asti, Jokela, 24.08.2021

Maankäyttöpäällikkö
§ 133 kiinteistön myynti, Linjapuisto II, Kellokoski, Pohjois-Tuusula, 23.08.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.