Kuntakehityslautakunta, kokous 8.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Aki Aaltonen ja Piia Lakkaapää-Hemmi.

Päätös

Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Aki Aaltonen ja Piia Lakkaapää-Hemmi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.