Kuntakehityslautakunta, kokous 8.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Muut asiat

Perustelut

  • hallintojohtaja Harri Lipastin perehdytysinfo uusille luottamushenkilöille ja kertausta vanhoille luottamushenkilöille
  • palvelualueiden päälliköt esittäytyivät ja kertoivat yksiköidensä toiminnasta.

Lautakunta keskusteli

  • kokouskäytännöistä
  • hankkeista tiedottamisesta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.