Kuntakehityslautakunta, kokous 8.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Ilmoitusasiat

TUUDno-2021-47

Perustelut

Kuntakehityslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 

 • Yleiskaavasuunnittelijan julkipanolista 27.8.2021
   
 • Kaavoituspäällikön julkipanolista 27.8.2021
   
 • Kuntakehityslautakunnan, teknisen lautakunnan ja rakennusvalvontajaoston yhteisseminaari järjestetään ke 29.9.2021 klo 14 - 19 Rykmentinpuiston ruokalassa (Rykmentintie) / Teams
  • Osallistujat: lautakuntien jäsenet, varajäsenet, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja nuorisovaltuuston edustajat​ sekä kasvun ja ympäristön palvelualuepäälliköt.
  • Hybridikokous: max. 50 hlö ruokalaan sekä Teams-etäyhteys mahdollisuus.
  • Kutsu ja ohjelma toimitetaan myöhemmin
   • Alustava ohjelma:
    • klo 13.30 lähtien kahvitarjoilu
    • klo 14.00 - 15.00
     • Tilaisuuden avaus lautakuntien esittelyt / ltk pj:t
     • Kasvun ja ympäristön toimialueen yleisesittely / toimialuejohtaja ja palvelualuepäälliköt
       
    • klo 15.00 - 16.00  
     • Maankäyttö ja rakennuslaki
     • Kaavahierarkia
     • Maankäytön suunnittelu kunnissa
       
    • klo 16.00 - 16.30 tauko​
      
    • klo 16.30 - 18.15
     • Kaavoitussopimusneuvottelut maanomistajien kanssa 
     • Kaavaprosessi 
     • Katusuunnitelmat ja rakentaminen
     • Tontinmyynnit
     • Lupaprosessit
       
    • klo 18.15 - 19.00 keskustelua ja tilaisuuden päätös

 

 • Seuraava kuntakehityslautakunnan kokous on keskiviikkona 13.10.2021.

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Kuntakehityslautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.