Kuntakehityslautakunta, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Elinvoimajohtaja
hankintapäätös:
§ 352 Tuusulan kunnan yrityselinvoimatutkimus 2020, 09.09.2020

Kuntakehitysjohtaja
delegointipäätös:
§ 71 Kuntakehitysjohtajan päätösvallan delegointi, esittelyoikeudet, hallintosääntö, 24.09.2020
henkilöstöpäätös:
§ 69 Kaavoituspäällikön virkavaalin vahvistaminen, 17.09.2020
korvauspäätös:
§ 73 Korvaussopimus, Lepokallion kuntopolku kiinteistöjen alueilla, Perttu, 30.09.2020
muu päätös:
§ 65 Määräalan osto kiinteistöstä, Jokela, 10.09.2020
§ 67 Kiinteistön osto, Vaunukangas, 14.09.2020
§ 68 A-Kruunu Oy, kiinteistön 858-15-5714-1 myynti, Puustellinmetsän asemakaava-alue, Etelä-Tuusula, 15.09.2020
§ 70 Forentia Oy perustettavan as. oyn lukuun, kiinteistön 858-11-2266-1 vuokraaminen, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 22.09.2020
§ 72 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, yleisten alueiden osto, kiinteistöt 858-404-3-363, 371, 1927 ja määräala kiinteistöstä 858-404-3-1990, Toimelantie, Vanha valtatie ja Linjapuisto, Kellokoski, 28.09.2020
§ 74 Kiinteistön vuokraaminen, Anttilanranta, Etelä-Tuusula, 01.10.2020

Kuntasuunnittelupäällikkö
hankintapäätös:
§ 7 Palvelukeskuksen liikenneselvitys, hankinta, 14.09.2020

Maankäyttöpäällikkö
muu päätös:
§ 108 Oiva lähituote Oy, maa- alueen käyttöoikeussopimus, kiinteistöt 858-401-5-414; 858-401-5-394; 858-5-2-362; 858-401-2-247, 858-401-1-785; 858-401-1-704; 858-401-4-171; 858-401-4-119; 858-401-5-348; 858-401-2-247, 09.09.2020
§ 109 Maa-alueen käyttöoikeus ja laiduntamissopimus, Rykmentinpuisto ja Kotorannanpuisto, 10.09.2020
§ 111 Kiinteistön myynti, Linjapuisto II, Kellokoski, 15.09.2020
§ 112 Kiinteistön vuokraaminen Jätintie, Etelä-Tuusula, 17.09.2020
§ 113 Kiinteistön vuokraaminen, Jätintie, Etelä-Tuusula, 17.09.2020
§ 114 Kiinteistön myynti, Puustellinmetsä, Etelä-Tuusula, 18.09.2020
§ 115  Kiinteistön myynti, Puustellinmetsä, Etelä-Tuusula, 18.09.2020
§ 116 Kiinteistön myynti, Puustellinmetsä, Etelä-Tuusula, 18.09.2020
§ 117 Kiinteistön vuokraaminen, Puustellinmetsä, Etelä-Tuusula, 18.09.2020
§ 118 Kiinteistön vuokraaminen, Linjapuisto II, Kellokoski ja päätöksen 21.8.2020 § 91 kumoaminen, 23.09.2020
§ 119 Kiiruna Asunnot Oy, vuokrapäätöksen 7.7.2020 § 82 voimassaoloajan jatkaminen, 23.09.2020
§ 120 Kiinteistön myynti, Peltokaari II, Pohjois-Tuusula, 28.09.2020
§ 121 Kiinteistön vuokraaminen, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 01.10.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.