Kuntakehityslautakunta, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Ilmoitusasiat

TUUDno-2020-2137

Perustelut

Kuntakehityslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Kehitettävät kiinteistöt II OAS-luonnos
  • Vs. kaavoituspäällikön julkipanolista 2.10.2020
  • Yleiskaavasuunnittelijan julkipanolista 2.10.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Kuntakehityslautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.