Kuntakehityslautakunta, kokous 23.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kuntakehitysjohtaja
muu päätös:
§ 3 Hyrylän Palkkitie Oy, tilusvaihto kiinteistöjen 858-401-3-1831 ja 858-401-3-368, 858-401-3-223 välillä, Sula, 14.01.2019

Maankäyttöpäällikkö
§ 1 Den Finland Oy, rasitesopimus, 858-401-3-210, Sula, 04.01.2019
§ 2 Omakotitontin vuokraaminen, Peltokaaren asemakaava-alue, Jokela, 08.01.2019
§ 3 Omakotitontin myynti, Peltokaaren asemakaava-alue, Jokela, 08.01.2019
§ 4 Viljelysmaan vuokraus, Lahela, 11.01.2019
§ 5 Omakotitontin vuokraaminen, Peltokaaren asemakaava-alue, Jokela, 14.01.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja, marko.harkonen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.