Kuntakehityslautakunta, kokous 23.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja, marko.harkonen@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

  • Klaus Koivunen ja Päivö Kuusisto

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.