Kuntakehityslautakunta, kokous 23.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Muut asiat

Perustelut

  • Uusi suunnitteluinsinööri Elisa Pajunen esittäytyi

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.