Kuntakehityslautakunta, kokous 23.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja, marko.harkonen@tuusula.fi

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiïn.

Kokouksen käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että § 20 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, raskaan liikenteen taukopaikat, lausunto käsiteltiin ensin, sen jälkeen pykälä järjestyksessä.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.