Kuntakehityslautakunta, kokous 23.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Ilmoitusasiat

TUUDno-2018-1684

Perustelut

Korkein hallinto-oikeus
17.12.2018: Suunnittelutarveratkaisua koskeva valitus
Tuusulan kaavoituspäällikkö 16.11.2016 päätöksellään hylännyt suunnittelutarveratkaisua koskevan hakemuksen, omakotitalon, autotalli-varastorakennuksen ja saunarakennuksen rakentamiseksi kiinteistölle Sorala 858-404-3-1229.
Kuntakehityslautakunta on hyväksynyt em. päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen.
Helsingin hallinto-oikeus 4.12.2018 on valituksen alaisella päätöksellään Uudenmaan ELY-keskuksen valituksesta kumonnut Tuusulan kuntakehityslautakunnan päätöksen ja hylännyt hakemuksen.
Valittajat vaatineet, että HHO:n päätös kumotaan ja kuntakehityslautakunnan suunnittelutarveratkaisua koskeva päätös saatetaan voimaan. Vaadittu myös, että ELY-keskus velvoitetaan korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa.
KHO hylännyt valituksen. HHO:n päätöstä ei muuteta. Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus hylätty.

Helsingin hallinto-oikeus
21.12.2018: Yleiskaavaa koskevat valitukset
Tuusulan valtuusto 29.5.2017 § 92, hyväksynyt Tuomala II-osayleiskaavan
Kolme valittajaa pyytänyt päätöksen kumoamista. Vaadittu myös oikeudenkäyntikulujen korvaamista.
HHO hylännyt valitukset ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmia

  • Anttilan tilakeskuksen asemakaava
  • Kehä IV

Kaavoituspäällikön ja Yleiskaavasuunnittelijan päätöksiä:

  • Julkipanolistat 17.1.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja, marko.harkonen@tuusula.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.