Kuntakehityslautakunta, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Elinvoimajohtaja
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 1 Rahoitussitoumus vastinrahasta matkailualan Carbon Neutral Experience -hankkeelle, 04.03.2021
§ 2 Rahoitussitoumus TRAX - Travel Experience in Autonomous Transportation -hankkeeseen, 30.03.2021

Kaavoituspäällikkö
hankintapäätös:
§ 7 Kaavoituksen luontoselvitysten 2021 hankinta, 10.03.2021

Kuntakehitysjohtaja
muu päätös:
§ 26 T2H Vantaa Oy tai sen määräämä taho/tahot, kiinteistön 858-15-5715-2 suunnitteluvaraus, Puustellinmetsä, Etelä-Tuusula, 09.03.2021
§ 31 kaavamuutokseen liittyvä tilusvaihtosopimus kiinteistöjen 858-1-9901-108 ja 858-401-5-30 välillä, Jussilantie, Mikkola, 01.04.2021
vuokrauspäätös:
§ 29 Puukoti Group Oy, kiinteistön 858-11-2255-3 vuokraus, Lahelanpelto, Etelä-Tuusula, 07.04.2021

Maankäyttöpäällikkö
hankintapäätös:
§ 64 Numeerisen kaavan pohjakartan uudiskartoitus, Focus-alue, 12.03.2021
muu päätös:
§ 22 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 02.03.2021
§ 23 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 03.03.2021
§ 25 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 03.03.2021
§ 26 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 03.03.2021
§ 27 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 03.03.2021
§ 28 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 03.03.2021
§ 29 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 03.03.2021
§ 30 Kiinteistön myynti, Anttilanranta, Etelä-Tuusula, 04.03.2021
§ 31 Kiinteistön vuokraaminen, Anttilanranta, Etelä-Tuusula, 05.03.2021
§ 32 Kiinteistön myynti, Linjapuisto II, Kellokoski, Pohjois-Tuusula, 05.03.2021
§ 35 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 09.03.2021
§ 36 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 09.03.2021
§ 37 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 10.03.2021
§ 38 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 10.03.2021
§ 39 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 10.03.2021
§ 40 kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 10.03.2021
§ 41 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 10.03.2021
§ 42 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 10.03.2021
§ 43 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 10.03.2021
§ 44 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 10.03.2021
§ 45 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 10.03.2021
§ 46 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 10.03.2021
§ 47 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 10.03.2021
§ 48 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 10.03.2021
§ 49 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 10.03.2021
§ 50 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 10.03.2021
§ 51 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 10.03.2021
§ 52 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 10.03.2021
§ 53 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 10.03.2021
§ 54 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 10.03.2021
§ 55 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 10.03.2021
§ 56 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 10.03.2021
§ 57 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 10.03.2021
§ 58 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 10.03.2021
§ 59 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 10.03.2021
§ 60 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 10.03.2021
§ 61 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 10.03.2021
§ 62 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 11.03.2021
§ 63 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, maankäyttöpäällikön päätöksen 10.3.2021 § 61 korvaaminen, 11.03.2021
§ 65 Telia Towers Finland Oy, maa-alueen vuokraus kiinteistöstä 858-405-2-593, Mattila, 12.03.2021
§ 66 Kiinteistön vuokraaminen, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 12.03.2021
§ 67 Kiinteistön vuokraaminen, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 12.03.2021
§ 68 Kiinteistön vuokraaminen, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 12.03.2021
§ 69 Kiinteistön vuokraaminen, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 12.03.2021
§ 70 Kiinteistön vuokraaminen, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 12.03.2021
§ 71 Uudenmaan ELY-keskus, käyttölupa lintujen keinotekoisten pesimäsaarten sijoittamiseen Seittelinlahteen kiinteistön 858-409-26-136 alueelle, Ruskela, 15.03.2021
§ 72 Foood Street Kitchen, maa-alueen vuokraus kiinteistöstä 858-401-13-0 Hyrylän urheilukeskus, Hyrylä, 15.03.2021
§ 73 Kiinteistön vuokraaminen, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 16.03.2021
§ 74 Kari Leppiaho Oy, maa-alueen vuokraus kiinteistöstä 858-409-26-136 Anttila, Ruskela, 16.03.2021
§ 75 Kiinteistön myynti, Peltokaari, Pohjois-Tuusula, 22.03.2021
§ 76 Kiinteistön myynti, Linjapuisto II, Pohjois-Tuusula, 22.03.2021
§ 77 Kiinteistön vuokraaminen, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 22.03.2021
§ 78 Kiinteistön vuokraaminen, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, myyntipäätöksen 9.3.2021 § 36 kumoaminen, 24.03.2021
§ 79 Frisbeegolfclub Hyrylä ry, maa-alueen käyttöoikeussopimus, Ristikivi, Lahela, 30.03.2021

Projektitoimiston päällikkö
hankintapäätös:
§ 2 Olympiakylän asemakaavatyön hankinta, 16.03.2021
§ 4 Focus -alueen kaupallinen ja toiminnallinen kehittämisselvitys, 31.03.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.