Kuntakehityslautakunta, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Ulla Rosenqvist ja Johanna Sipiläinen.

Päätös

Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jorma Soini ja Johanna Sipiläinen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.