Kuntakehityslautakunta, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Muut asiat

Perustelut

Lautakunta keskusteli

  • Olympiakylän ja Puistokylän kaavoituksesta
  • lautakunnan tulevien kokousten aikataulusta
  • tulevista asukastilaisuuksista

 

Seuraava kuntakehityslautakunnan kokous pidetään tiistaina 11.5.2021 klo 17.00.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.