Kuntakehityslautakunta, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Ilmoitusasiat

TUUDno-2021-47

Perustelut

Kuntakehityslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 

  • Puistokylän osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
  • Kaavoituspäällikön julkipanolistat 12.3., 26.3., 9.4.2021
  • Yleiskaavasuunnittelijan julkipanolistat 12.3., 26.3., 9.4.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Kuntakehityslautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.