Kuntakehityslautakunta, kokous 21.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kuntakehitysjohtaja
muu päätös:
§ 32 Avain Asumisoikeus Oy,​ varausajan jatkaminen,​ 22.02.2018
§ 33 Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy,​ korttelin 5711 varaaminen Puustellinmetsän asemakaava-​alueen asuntomessukohteesta,​ 22.02.2018
§ 34 Avara Oy,​ suunnitteluvaraus Puustellinmetsän asemakaava-​alueen kortteliin 5713,​ 22.02.2018

Kuntasuunnittelupäällikkö
hankintapäätös:
§ 1 SKM Gisair Oy,​ Asemakaavan pohjakartan uudiskartoitus,​ Jokelan alue,​ 06.03.2018

Ohjelmapäällikkö
§ 1 Ramboll Oy,​ Rykmentinpuiston energiapilotin ja -​vision todentamistyö,​ 23.02.2018

Ehdotus

Esittelijä

  • Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää,​ ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.