Kuntakehityslautakunta, kokous 21.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Muut asiat

Perustelut

  • Lisäresursointikeskustelu
  • Kaavojen käsittely ja hallintosääntö