Kuntakehityslautakunta, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Maankäyttöpäällikkö
muu päätös:
§ 122 kiinteistön vuokraaminen, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 02.10.2020
§ 124 kiinteistön vuokraaminen ja päätöksen 4.9.2020 § 107 kumoaminen, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 07.10.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.