Kuntakehityslautakunta, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Muut asiat

Perustelut

  • Hyrylän palvelukeskuksen tilannekatsaus, Asko Honkanen
  • Kasvu ja ympäristön palvelualueiden tilannekatsaus, Heikki Lonka

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.