Kuntakehityslautakunta, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Isojen, vuokrattavien perheasuntojen rakentaminen, aloite

TUUDno-2019-1089

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Johanna Sipiläinen esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:

"Me, Tuusulan Perussuomalaiset esitämme isojen, vuokrattavien perheasuntojen rakentamista Tuusulan kuntaan. 
Tilanne isojen vuokra-asuntojen suhteen on huono. Tarjolla on vain 4h+k asuntoja ja niitäkin koko Tuusulan alueella 17 kpl. lsompia, 5h+k asuntoja ei ole. Asuntojonossa on n. 30 perhettä, jotka hakevat isoa perheasuntoa, pääsääntöisesti Hyrylän alueelta. Jonotusaika on pitkä. Tarve isoille perheasunnoille on selvä. 
Kunta mainostaa itseään lapsiperhe ystävällisenä kuntana, mutta tarjolla ei ole sopivan kokoisia vuokra-asuntoja lapsiperheille. 
Pormestariohjelmassa on sovittu, että Tuusulan kunta panostaa monimuotoiseen asuntorakentamiseen. Tavoitetta on noudatettu, paitsi isojen perheasuntojen suhteen. Toivomme, että Pormestariohjelmaa noudatetaan myös isojen, vuokrattavien perheasuntojen suhteen."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Kristiina Salo, elinvoimajohtaja, kristiina.salo@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Tuusulan kunnassa on kasvun ja ympäristön toimialueella muodostettu uusi työryhmä valmistelemaan Tuusulan kunnan asumisen strategiaa. Työssä hahmotetaan nykytilanne sekä tulevaisuuden skenaariot sekä tulevaisuuden asumisen visiot, strategia sekä niihin liittyviä tarvittavia toimenpiteitä. Strategiassa huomioidaan siis myös perheasumisen tarpeet, mm. isojen vuokra-asuntojen osalta. Loppuvuoden aikana aloittaa tehtävässään hankekehityspäällikkö, jonka toimenkuva sisältää asumismuotojen kehittämisen Tuusulan kunnassa sekä aktiivisen yhteistyön eri asumisen rakennushankkeiden kehittäjien kanssa. Tässä yhteydessä on mahdollista myös tutkia nykyisen asuntokannan mahdollisuudet esim. nykyisiä asuntoja yhdistämällä luoda isompia asuntoja nopeammalla aikataululla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Salo, elinvoimajohtaja, kristiina.salo@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa valtuutettu Johanna Sipiläisen esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman 13.5.2019 § 75 aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti

  • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa valtuutettu Johanna Sipiläisen esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman 13.5.2019 § 75 aloitteen tulleen käsitellyksi.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.