Kuntakehityslautakunta, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Ilmoitusasiat

TUUDno-2019-2653

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaavoituspäällikön 18.12.2019 tekemä poikkeamispäätös.

Yleiskaavasuunnittelijan 18.12.2019 tekemät suunnittelutarveratkaisupäätökset.

Hallituksen päätökset:
16.12.2019 Yritysalue Rykmentinpuisto III, asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus

Valtuuston päätökset:
9.12.2019 Kaavoitussuunnitelma 2020 - 2024
9.12.2019 Häriskivi, asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Perustelut

Kunnanhallitus 3.2.2020:
§ 40 Vastaus HHO:lle Sulan työpaikka-alue I:n kaavasta tehtyyn valitukseen.

Valtuusto 27.1.2020:
§ 3 Eron myöntäminen Marko Härköselle
§ 4 Rakennuskiellon jatkaminen, korttelit 5509 ja 33228

Hyte-lautakunta 21.1.2020
§ 5 Hyrylän liike- ja palvelukeskus, tavoitteiden tarkentaminen
 

Yleiskaavasuunnittelijan suunnittelutarveratkaisupäätökset, julkipanolista 30.1.2020

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätökset, julkipanolista 21.2.2020

Ehdotus

Esittelijä

Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Perustelut

Kunnanhallitus 16.3.2020
§ 91 Hyrylän ja Rusutjärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäminen hyväksytty

Ehdotus

Esittelijä

Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Merkitään tiedoksi

Päätös

Lautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Perustelut

Kunnanhallitus 23.3.2020
§  108 Kaavoituksen työohjelma hyväkstytty

Kunnahallitus 30.3.2020
§ 129 Pellavamäentien asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos nähtäville
§ 130 Yritysalue Rykmentinpuisto III, asemakaava ja asemakaavan muutos valtuustoon hyväksyttäväksi

Valtuuston esityslistalla 6.4.2020
- Konduktöörinkujan asemakaavan (3509) muutos hyväksyttävänä
- Högberginhaaran jatke, asemakaavan muutos (3622) hyväksyttävänä

Ehdotus

Esittelijä

Henna Lindström, yleiskaavasuunnittelija, henna.lindstrom@tuusula.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

Valmistelija

Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto 6.4.2020
§ 28 Konduktöörinkuja, asemakaavan muutos nro 3509 hyväksyminen
§ 29 Högberginhaaran jatke, asemakaavan muutos kaava nro 3622  hyväksyminen

Kunnanhallitus 14.4.2020
§ 138 Tuusulan kehitettävät kiinteistöt, asemakaavan muutos hyväksymisehdotus valtuustolle
§ 139 Högberginhaaran jatke II, 3623, Kaavan laatimisen valmistelu aloitetaan

Ehdotus

Esittelijä

Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.

Päätös

Lautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Valmistelija

Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Merkitään tiedoksi

Päätös

Lautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Perustelut

Valtuusto 11.5.2020

§ 43 Yritysalue rykmentinpuisto asemakaava III hyväksytty

 

Ehdotus

Esittelijä

Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Merkitään tiedoksi

Päätös

Lautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Perustelut

Kuntakehityslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • vs. kaavoituspäällikön julkipanolista 4.9.2020
 • vs. kaavoituspäällikön julkipanolista 26.6.2020
 • yleiskaavasuunnittelijan julkipanolista 26.6.2020
 • Aropolku OAS

Ehdotus

Esittelijä

Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Kuntakehityslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Tuusulan tarkastuslautakunta / Lautakuntakummit 2020-2021:
  • Kuntatoimiala: Timo Huhtaluoma ja Seppo Noro
  • Yhteisten palveluiden toimialue: Kyösti Lehtonen ja Seppo Noro
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta: Mirka Kovalainen ja Hanna Catani
  • Kasvatus- ja sivistyslautakunta: Hanna Catani ja Eija Brilli
  • Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta: Veijo Viiri ja Asta Juntunen
  • Kuntakehityslautakunta: Anniina Nuutinen ja Tuija Riola
  • Tekninen lautakunta: Jania Kleimola ja Eija Brilli
  • Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta: Tuija Riola ja Asta Juntunen
  • Tuusulan Vesi: Jania Kleimola
  • Kunnan tytäryhtiöt: Timo Huhtaluoma

Ehdotus

Esittelijä

 • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Kuntakehityslautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.