Kuntakehityslautakunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kuntakehitysjohtaja
muu päätös:
§50 Skanska Talonrakennus Oy, tuottajamuotoisen tontin varaaminen asun-tomessualueelta, kiinteistö 858-15-5704-1, 04.12.2017
§51 Jämerä Kivitalot Oy, kiinteistön 858-15-5710-1 varaaminen Puustellinmetsän asemakaava-alueen asuntomessukohteesta, 05.12.2017

Maankäyttöpäällikkö
hankintapäätös:
§1 Sähköinen tontinhakujärjestelmä, hankinnan keskeyttäminen, 05.12.2017
muu päätös:
§30 Frisbeegolfclub Hyrylä ry, maa-alueen käyttöoikeussopimus, Rykmentinpuisto, 27.11.2017
§31 Geologian tutkimuskeskus, maastossa liikkumislupa ja kairauslupa kiinteistölle 858-413-2-92, 27.11.2017

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja, marko.harkonen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.