Kuntakehityslautakunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Kuntasuunnittelu ja asiakaspalvelu- palveluhinnaston täydennys verkkokaupan mahdollistamiseksi

TUUDno-2017-1280

Valmistelija

  • Benita Salminen, kaavoitussihteeri, benita.salminen@tuusula.fi

Perustelut

Kuntakehitys ja tekniikka toimialalla otetaan käyttöön heti, kun se on teknisesti mahdollista, sähköiseen arkistoon tallennettujen rakennusvalvonnan dokumenttien myyntipalvelu. Kyseessä on verkkokauppa, siin sanottu Lupapiste Kauppa. Verkkkokaupassa asiakas voi ladata arkistopalveluista muun muassa pääpiirustuksia eli arkkitehtipiirustuksia ja erityisuunnitelmia eli rakenne-, ilmanvaihto- ja vesi- ja viemärisuunnitelmia. Tällaista uutta käyttötapaa varten tarvitaan hinnoittelupäätös. Yhden dokumentin lataamisesta veloitetaan asiakkaalta maksu, jonka suuruudeksi esitetään 5 euroa. Hintataso on sama kuin naapurikunnissa.

Päätösvalta asiassa on hallintosäännön mukaan kuntakehityslautakunnalla.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, pia.sjoroos@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • että Tuusulan kunnan  Kuntasuunnittelu ja Asiakaspalvelu -palveluhinnastoon 2017 lisätään kohtaan Asiakirjakopiot ja tulosteet - myös pdf täydennyksenä kohta "Dokumentin lataaminen Lupapisteen arkistopalvelusta 5,00 euroa / dokumentti".

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Rakennuvalvonta, Jarmo Kyllönen, Ketek asiakaspalvelu