Kuntakehityslautakunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Kuntakehityslautakunnan laskujen hyväksyjät vuonna 2018

TUUDno-2017-1293

Valmistelija

 • Benita Salminen, kaavoitussihteeri, benita.salminen@tuusula.fi

Perustelut

Kunnan maksuliikenteen hoitoa koskevien ohjeiden 3 §:n mukaan toimielimet määräävät ne henkilöt, jotka toimielinten puolesta huyväksyvät kunnan suoritettavat menot ja kannettavat tulot.                                      

Kuntakehityslautakunta päättää oikeuttaa seuraavat henkilöt hyväksymään ajalla 1.1. – 31.12.2018 laskuja ja tositteita.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja, marko.harkonen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

 • oikeuttaa seuraavat henkilöt hyväksymään kunnan suoritettavia menoja ja kunnalle kannettavia tuloja:

kuntakehitysjohtaja hyväksyy

 • kaikki muut paitsi itseään koskevat kuntakehityslautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät laskut ja kunnan maksuunpanot

elinkeinopäällikkö hyväksyy

 • tulosalueella Kuntakehitys laskut ja maksuunpanot

kiinteistökehityspäällikkö hyväksyy

 •  tulosalueella Kuntakehitys tulosyksikön Hyrylän keskusta laskut ja maksuunpanot

ohjelmapäällikkö hyväksyy

 •  tulosalueella Kuntakehitys tulosyksikön Rykmentinpuisto laskut ja maksuunpanot

projektipäällikkö hyväksyy

 •  tulosalueella Kuntakehitys tulosyksikön Focus laskut ja maksuunpanot

kuntasuunnittelupäällikkö hyväksyy

 • tulosalueella Kuntasuunnittelu laskut ja maksuunpanot

kaavoituspäällikkö hyväksyy

 • tulosalueella Kuntasuunnittelu tulosyksikön kaavoitus laskut ja maksuunpanot

maankäyttöpäällikkö hyväksyy

 •  tulosalueella Kuntasuunnittelu tulosyksikön Maankäyttö laskut ja maksuunpanot

paikkatietopäällikkö  hyväksyy

 • tulosalueella Kuntasuunnittelu tulosyksikön Paikkatieto laskut ja maksuunpanot

hallinto- ja asiakaspalvelupäällikkö hyväksyy

 •  tulosalueella Hallinto- ja asiakaspalvelu laskut ja maksuunpanot

johtava rakennustarkastaja hyväksyy

 • tulosalueella Rakennusvalvonta laskut ja maksuunpanot

kuntakehitysjohtaja hyväksyy

 • investointiosassa kuntakehityslautakunnan toimintaan liittyvät menot           

esimiesasemassa oleva hyväksyy

 • alaistaan koskevat laskut ja maksuunpan  

Laskujen hyväksymiseen oikeutetun henkilön sijaisella on sijaisena toimiessaan samat oikeudet kuin ko. henkilöllä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.