Kuntakehityslautakunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Kuntakehityslautakunnan käyttösuunnitelma 2018

TUUDno-2017-1294

Valmistelija

  • Jussi Rantala, Talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2017 § 217 kuntatason vuositavoitteet 2018 ja tulosalueiden palvelusuunnitelmat vuosille 2018 - 2022. Näiden pohjalle rakentuvat vuosittain vahvistettavat tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat.

Lautakunta päättää vuosittain tulosyksiköiden tavoitteista ja niiden seurannasta osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimintatuotot 2018

Valtuuston 1.12.2017 hyväksymä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan talousarvio vuodelle 2018 on toimintatuottojen osalta 12 180 804 € ollen noin 3,0 M€ (32,4 %) suurempi verrattuna vuoden 2017 talousarvioon. Muutos johtuu lähinnä maanmyyntitulojen arvioidusta kasvusta.

Toimintakulut 2018

Toimintakulujen osalta talousarviossa varataan 7 930 677 €, joka on noin 2,0 M€ (33,6 %) yli vuoden 2017 talousarvion. Muutos johtuu lähinnä maakuntauudistukseen liittyvien tehtävien siirrosta Sote-toimialalta (työmarkkinatuen maksatus ja työllisyyspalvelu-toiminta sekä maahanmuuttajatoiminta).

Lisätiedot: talous- ja asiakaspalvelupäällikkö Jussi Rantala, p. 040 314 3502.

Liitteenä kuntakehityslautakunnan alaisten tulosyksiköiden käyttösuunnitelmaesitykset.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja, marko.harkonen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • vahvistaa lautakunnan alaisten tulosyksiköiden vuoden 2018 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteiden mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.