Kuntakehityslautakunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Ilmoitusasiat

TUUDno-2017-593

Perustelut

1. Tuusulan kunta

Valtuuston päätöksiä:

13.11.2017 § 199: Monion asemakaava ja asemakaavan muutos

13.11.2017 § 200: Kellokosken keskusta, asemakaavan muutosehdotus

Maankäyttöpäällikön päätös:

20.11.2017 § 29: Haltuunotto- ja korvaussopimukset kiinteistöjen 858-404-3-393, 394, 396, 397 ja 562 osalta, Hämeenojantie ja Omenalahdentie, Kellokoski

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös:

23.11.2017  §: Rykmentinpuisto, Aurinkoaidan rakennussuunnittelu

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat:

  • Kivikiila
  • Haarakaari

2. Helsingin hallinto-oikeus

Suunnitteluratkaisua koskeva valitus

Kiinteistön omistajat RN:o 3-1229 hakivat 17.11.2015 suunnittelutarveratkaisua omakotitalon, autotalli-varastorakennuksen ja saunarakennuksen rakentamiseksi Kellokoskella olevalle kiinteistölle Sorala 858-404-3-1229.

Kaavoituspäällikkö hylkäsi 16.11.2016 tekemällään päätöksellä hakemuksen. Hakijat tekivät kaavoituspäällikön päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka Tuusulan kuntakehityslautakunta hyväksyi 18.1.2017. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja vaati kuntakehityslautakunnan päätöksen kumoamista.

Hallinto-oikeus kumoaa 4.12.2017 antamallaan päätöksellä (01889/17/4112) Tuusulan kuntakehityslautakunnan päätöksen ja hylkää hakemuksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja, marko.harkonen@tuusula.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.