Kuntakehityslautakunta, kokous 16.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen.

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

 Päivö Kuusisto ja Ulla Palomäki

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivö Kuusisto ja Margita Winqvist.

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.