Kuntakehityslautakunta, kokous 16.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.41.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.