Kuntakehityslautakunta, kokous 16.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Jäsenten valinta Tuusulanjärven ja -joen ranta-alueiden kehittämisprojektin ohjausryhmään

TUUDno-2017-579

Valmistelija

  • Katja Gräsbeck, kaavasuunnittelija, katja.grasbeck@tuusula.fi

Perustelut

Kuntakehityslautakunta nimesi (KKL § 33/1.3.2017) Tuusulanjärven ja -joen ranta-alueiden kehittämisprojektin ohjausryhmän varsinaiseksi jäseneksi Jussi Salosen ja varajäseneksi Klaus Koivusen. Kuntavaalien myötä lautakunnan kokoonpano on muuttunut.

Asian aikaisempi käsittely liitteenä

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja, marko.harkonen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta valitsee keskuudestaan varsinaisen sekä varajäsenen ohjausryhmään

Päätös

Kuntakehityslautakunta valitsi keskuudestaan edustajiksi Mika Mäki-Kuhnan ja Klaus Koivusen. Varajäseniä ei valittu.  Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä tekninen lautakunta valitsevat omat edustajansa keskuudestaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.