Kuntakehityslautakunta, kokous 16.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Ilmoitusasiat

TUUDno-2017-593

Perustelut

1    TUUSULAN KUNTA

 Kuntakehitysjohtajan päätöksiä:

 21.6.2017 § 3: Tanskanen Tiina, kiinteistösihteerin hoitovapaan sijaisuus ajalla 1.9.2017-28.2.2018

 29.6.2017 § 5: Antosalo Piia, sisäinen siirto hallinto- ja asiakaspalveluun 1.10.2017 lähtien

 Kansliapäällikön päätös:

 12.7.2017 § 5: Honkanen Asko, siirto avoimeen kuntasuunnittelupäällikön virkaan

Tilakeskuksen päällikön päätös:

28.6.2017 § 11: Kellokosken koulu, OPS 2017-mukaiset tilamuutokset

Kunnanhallituksen päätöksiä:

21.6.2017 § 334: Nimistötoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 6/2017-5/2019

21.6.2017 § 339: Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava, kunnan valitusoikeuden käyttäminen

Valtuuston päätös:

19.6.2017 § 139: Silfverien perikunta, kiinteistön 858-411-18-41 Huhtariihi I osto, Ruotsinkylä

Ilmoitus asemakaavojen voimaatulosta:

- Rykmentinpuiston keskus, asemakaava ja asemakaavan muutos

- Huurrekujan asemakaavan muutos

- Jokelan Kartano I, asemakaavan ja asemakaavan muutos

- Kauppatie II, asemakaavan muutos

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja, marko.harkonen@tuusula.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.