Kuntakehityslautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Elinvoimajohtaja
hankintapäätös:
§ 388 Focus-alueen voimalinjojen esiselvitys, 02.12.2020

Kuntakehitysjohtaja
muu päätös:
§ 77 T2H Rakennus Oy, kiinteistön 858-15-5715-1 myynti, Puustellinmetsän asemakaava-alue, Etelä-Tuusula, 16.11.2020
§ 78 Jämerä Kivitalot Oy, kiinteistön 858-15-5706-1 vuokraus, Puustellinmetsä, Etelä-Tuusula, 16.11.2020
§ 79 Vuokrasopimuksen päättäminen ja sopimussakon perimättä jättäminen, 16.11.2020

Maankäyttöpäällikkö
§ 140 Vuokratun kiinteistön myynti, Peltokaari, Jokela, 12.11.2020
§ 141 Kuljetus R. Stenvall Oy, maa-alueen vuokraus kiinteistöistä 858-401-3-81 Santala, 858-401-9-2 Raviradanpuisto ja 858-401-13-0 Hyrylän urheilukeskus, Hyrylä, 13.11.2020
§ 142 Kiinteistön vuokraaminen, Anttilanranta, Etelä-Tuusula, 16.11.2020
§ 143 Kiinteistön myynti, Peltokaari, Pohjois-Tuusula, 16.11.2020
§ 144 Kiinteistön myynti, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 18.11.2020
§ 145 Kiinteistön vuokraaminen, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 18.11.2020
§ 146 Kiinteistön vuokraaminen, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 18.11.2020
§ 147 Kiinteistön vuokraaminen, Lahelanpelto II Etelä-Tuusula, 18.11.2020
§ 148 Kiinteistön vuokraaminen, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 18.11.2020
§ 149 Kiinteistön vuokraaminen, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 18.11.2020
§ 150 Kiinteistön vuokraaminen, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 18.11.2020
§ 151 Kiinteistön vuokraaminen, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 18.11.2020
§ 153 Tuusulan Tekonurmi Oy, vuokrasopimuksen siirto, kiinteistö 858-401-9-2 Raviradanpuisto, Hyrylä, 18.11.2020
§ 154 Vuokratun kiinteistön omaksi lunastaminen, Pekkolan asemakaava-alue, Etelä-Tuusula, 20.11.2020
§ 155 Vuokratun kiinteistön omaksi lunastaminen, Puustellinmetsän asemakaava-alue, Etelä-Tuusula, 24.11.2020
§ 156 HJ Autotalot Oy, maa-alueen vuokraus kiinteistöstä 858-401-2-380 Ali-Jussila, Sula, 25.11.2020
§ 157 Vuokratontin myynti, Puustellinmetsä, Etelä-Tuusula, 25.11.2020
§ 158 Maankäyttöpäällikön myyntipäätöksen 20.8.2020 § 89 voimassaoloajan jatkaminen 31.12.2020 saakka, 26.11.2020
§ 159 Viljelysmaiden vuokraaminen 1.1.2021 - 31.12.2025, 26.11.2020
§ 160 Viljelysmaiden vuokraaminen 1.1.2021 - 31.12.2025 Viljelysmaiden vuokraaminen 1.1.2021 - 31.12.2025, 26.11.2020
§ 161 Asuntomessuilla 2020 arvotun kiinteistön luovuttaminen, Peltokaaren asemakaava-alue, Pohjois-Tuusula, 27.11.2020
§ 162 Sopimus rasitteiden poistamisesta, Lahela, 02.12.2020
§ 163 DNA Oyj, maa-alueen vuokraus kiinteistöstä 858-409-15-72 Rahtila, Hyrylä, 02.12.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.