Kuntakehityslautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Muut asiat


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.