Kuntakehityslautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Kuntakehityslautakunnan laskujen hyväksyjät vuonna 2021

TUUDno-2020-2797

Valmistelija

 • Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Kunnan toimielimet määräävät ne henkilöt, jotka toimielinten puolesta hyväksyvät kunnan suoritettavat menot ja kunnalle kannettavat tulot.

Lautakunta päättää oikeuttaa seuraavat henkilöt hyväksymään laskuja, tositteita ja muita maksuasiakirjoja ajalla 1.1. - 31.12.2021:

 • Kuntakehitysjohtajalla sekä talous-ja kehittämispäälliköllä on oikeus hyväksyä kaikki muut paitsi itseään koskevat kuntakehityslautakunnan palvelualueille ja -yksiköille osoitetut laskut, tositteet ja muut maksuasiakirjat (sisältää investoinnit)
 • Elinvoima, asuminen ja kehittäminen-palvelualueen osalta elinvoimajohtajan
  • Elinkeinopalvelut-palveluyksikön osalta elinvoimajohtajan

 

 • Projektitoimisto -palvelualueen osalta projektitoimiston päällikkö
  • Focus-projektit-palveluyksikön osalta projektipäällikön
  • Rykmentinpuisto-palveluyksikön osalta projektipäällikön
  • Hyrylän keskusta-palveluyksikön osalta kiinteistökehityspäällikkön

 

 • Maankäyttö ja paikkatieto-palvelualueen osalta maankäyttöpäällikön
  • Maankättö-palveluyksikön osalta maankäyttöpäällikön
  • Paikkatieto-palveluyksikön osalta paikkatietopäällikön
    
 • Kaavoitus-palvelualueen osalta kaavoituspäällikön
   
 • Rakennusvalvonta-palvelualueen osalta johtavan rakennustarkastajan
   
 • että laskujen hyväksymiseen oikeutetun henkilön sijaisella on sijaisena toimiessaan samat oikeudet kuin ko. henkilöllä
 • että esimiesasemassa oleva on oikeutettu hyväksymään alaistaan koskevat laskut, tositteet ja maksuunpanot.

Ehdotus

Esittelijä

 • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää oikeuttaa asiaselostuksessa mainitut henkilöt hyväksymään laskuja, tositteita ja muita maksuasiakirjoja ajalla 1.1. - 31.12.2021.

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti oikeuttaa asiaselostuksessa mainitut henkilöt hyväksymään laskuja, tositteita ja muita maksuasiakirjoja ajalla 1.1. - 31.12.2021.

Tiedoksi

Kasvu ja ympäristö henkilökunta, talouspalvelut, kirjaamo

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.