Kuntakehityslautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Ilmoitusasiat

TUUDno-2020-2137

Perustelut

Kuntakehityslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 

  • Lahelan monitoimikampus OAS-luonnos,  Anne Olkkola / Teija Hallenberg
  • Yleiskaavasuunnittelijan julkipanolista 4.12.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen

Päätös

Kuntakehityslautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.