Kuntakehityslautakunta, kokous 15.6.2022

§ 54 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kuntakehitysjohtaja
muu päätös:
§ 69 Kaupunkikuvatyöryhmän perustaminen, 18.05.2022
§ 71 kiinteistön 858-415-2-32 osto, Tuomala, 23.05.2022
§ 73 T2H Vantaa Oy tai sen määräämä taho/tahot, kiinteistön 858-15-5715-4 suunnitteluvaraus, Puustellinmetsä, Etelä-Tuusula, 01.06.2022
§ 74 Brothers & Co. Oy, kiinteistöjen 858-15-5707-6 ja 858-15-5707-7 suunnitteluvaraus, Puustellinmetsä, Etelä-Tuusula, 02.06.2022
§ 77 Rakennusliike Jouko Pesonen Oy, rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, 858-404-18-317, Kellokoski, 07.06.2022

Maankäyttöpäällikkö
§ 47 vuokratun kiinteistön 858-15-5701-1 myynti, Puustellinmetsä, Etelä-Tuusula, 23.05.2022
§ 48 Tencon Oy, maa-alueen vuokraus kiinteistöistä 858-1-8068-9 ja 858-1-8068-10, Hyrylä, 23.05.2022
§ 49 käyttöoikeus kiinteistöjen 858-409-26-136 ja 858-409-4-277 alueille, Ruskela, 01.06.2022
§ 50 T:mi Taisteluorava, käyttölupa palveluskoirien koulutukseen kunnan metsäalueilla, 01.06.2022
§ 51 viljelysmaan vuokrasopimuksen osittainen irtisanominen kiinteistön 858-415-2-96 alueella, Tuomala, 03.06.2022
§ 53 Siklatilat Oy, maanvuokrasopimuksen jatkaminen kiinteistöllä 858-1-8121-2, Hyrylä, 07.06.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttin, paitsi kuntakehitysjohtajan 18.05.2022 § 69 TUUDno-2022-1084, Kaupunkikuvatyöryhmän perustaminen -päätöksen osalta, jonka lautakunta päätti ottaa käsiteltäväkseen.

---

Kokoustauko asiaa käsiteltäessä klo 19:28 - 19:36.