Kuntakehityslautakunta, kokous 10.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Elinvoimajohtaja
hankintapäätös:
§ 194 Asuntomessujen 2020 toimisto- ja varastokontit hankinta, 11.05.2020
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 220 Kuntarahaosuuden myöntäminen Tuusulanjärven alueen matkailun strateginen kehittäminen -hankkeelle, 15.05.2020

Kuntakehitysjohtaja
hankintapäätös:
§ 44 Asuntomessujen WC-tilojen toimittaminen, asentaminen, puhtaanapito ja huolto, alueen jätehuolto sekä toimisto- ym. tilojen siivous, 08.05.2020
muu päätös:
§ 41 BT Finlandia Oy, rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, Rajalinnan työpaikka-alue, 08.05.2020
§ 46 Kuljetusmestari Oy, määräalan osto kiinteistöstä 858-409-15-86, Häriskivi, Vaunukangas, 29.05.2020

Maankäyttöpäällikkö
§ 61 kiinteistön vuokraus, Peltokaari, Jokela, 11.05.2020
§ 63 Sorted Oy, yritystontin myynti, 858-409-1-25 (M), Jokela, 15.05.2020
§ 64  kiinteistön vuokraaminen Anttilanranta, Etelä-Tuusula, 18.05.2020
§ 65 Kuljetus R. Stenvall Oy, maa-alueen vuokraaminen kiinteistöstä 858-401-3-368 Vähänummi, Sula, 25.05.2020
§ 66 kiinteistön  vuokraaminen, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 27.05.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.