Kuntakehityslautakunta, kokous 10.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Mäki-Kuhna, apulaispormestari, mika.maki-kuhna@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Päivö Kuusisto ja Vesa lundberg.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.