Kuntakehityslautakunta, kokous 10.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Muut asiat

Perustelut

Tuusulan yleiskaava 2040 -tilannekatsaus, muutosten esittely, Henna Lindström.

Tuusulanjärven virkistyskäytön yleissuunnitelma, ennakkokekustelu / esittely, Saara Pölkki (Sweco) ja Katja Gräsbeck

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Lautakunta merkitsi asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.