Kuntakehityslautakunta, kokous 10.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kuntakehitysjohtaja
korvauspäätös:
§ 10 Välimäentien alueen vettyminen, osallistuminen korjaushankkeeseen kiinteistönomistajana, Purola, 29.01.2021
muu päätös:
§ 7 kiinteistön osto, Riihikallio, 19.01.2021
§ 9 As. Oy Tuusulan Sinisiipi ja As. Oy Tuusulan Kultasiipi, rakentamisvelvoiteajan jatkaminen kiinteistöillä 858-11-2224-4 - 9, Lahela, 28.01.2021

Maankäyttöpäällikkö
§ 1 Uudenmaan kanakoiraharrastajat ry, käyttölupa koirien koulutusta varten kiinteistön 858-412-2-72 Terrisuo alueella, Ruskela, 14.01.2021
§ 2 kiinteistön myynti, Peltokaari, Pohjois-Tuusula, 15.01.2021
§ 3 kiinteistön myynti, Linjapuisto II, Pohjois-Tuusula, 15.01.2021
§ 4 kiinteistön myynti, Linjapuisto II, Pohjois-Tuusula, 15.01.2021
§ 5 kiinteistön myynti, Linjapuisto II, Pohjois-Tuusula, 19.01.2021
§ 6 kiinteistön myynti, Peltokaari, Pohjois-Tuusula, 19.01.2021
§ 7 Kiinteistöjen yhteisjärjestelysopimuksen päivittäminen, kortteli 8500, Riihikallio, 19.01.2021
§ 8 kiinteistön myynti, Lahelanpelto II Etelä-Tuusula ja maankäyttöpäällikön päätöksen 18.11.2020 § 144 kumoaminen, 21.01.2021
§ 9 kiinteistön vuokraaminen ja maankäyttöpäällikön päätöksen 18.11.2020 § 145 kumoaminen, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 25.01.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.