Kuntakehityslautakunta, kokous 10.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ilmoitusasiat

TUUDno-2021-47

Perustelut

Kuntakehityslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 

  • Asuntomessujen loppuraportti / Riikka Uusikulku esittelee raportin kokouksen alussa
  • Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma 2021–2023 / esittelijänä elinvoimajohtaja Kristiina Salo
  • Kaavoituspäällikön julkipanolista 29.1.2021
  • Yleiskaavasuunnittelijan julkipanolista 29.1.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Kuntakehityslautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.