Kuntakehityslautakunta, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kuntakehitysjohtaja
muu päätös:
§ 99 Alfaroc Logistics Oy, suunnitteluvaraus yritystonttiin 5744-1, Rykmentinportti, 27.10.2021
§ 100 kiinteistön 858-407-2-115 osto, Lahela, 27.10.2021
§ 101 Kekkilä Oy, kiinteistön 858-407-4-63 Kasvutaito osto, Pihasauniontien katualueen osa, Ristikivi, 02.11.2021
§ 102 Mrec Oy, yritystontin myynti, Sula, 02.11.2021

Maankäyttöpäällikkö
§ 159 Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä, maa-alueen käyttöoikeussopimus kiinteistön 858-404-23-33 Kallela alueella, 25.10.2021

Paikkatietopäällikkö
hankintapäätös:
§ 5 OpenCities Planner vuosilisenssi 2021-2022, 21.10.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.