Kuntakehityslautakunta, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Johanna Sipiläinen ja Liisa Sorri.

Päätös

Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Johanna Sipiläinen ja Liisa Sorri.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.