Kuntakehityslautakunta, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Muut asiat

Perustelut

  • Timo Huhtaluoma tiedusteli kunnan omakotitalotonttien saatavuudesta lähitulevaisuudessa. Kuntakehitysjohtaja Heikki Lonka, maankäyttöpäällikkö Päivi Hämäläinen ja kaavoituspäällikkö Anne Olkkola selostivat tonttien määrän ja kaavoituksen tilannetta ja tulevaisuutta. Lautakunta keskusteli aiheesta.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.