Kuntakehityslautakunta, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Ilmoitusasiat

TUUDno-2021-47

Perustelut

Kuntakehityslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 

  • Seuraava kuntakehityslautakunnan kokous on keskiviikkona 15.12.2021 klo 16.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Kuntakehityslautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.